Monipuolisia keinoja osaamisen kehittämiseen Wienissä

Kansainvälisen toiminnan koordinaattori Jaana Härkönen vietti kolme päivää Job Shadowing –matkalla Itävallan pääkaupungissa Wienissä marras-joulukuun vaihteessa 2022. Jaana pääsi tutustumaan ammatillisen koulutuksen toimijaan nimeltä ibis acam Bildungs GmbH. Vaikutuksen tekivät esimerkiksi digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntäminen ja tavat tukea oppijoita käytännönläheisesti kohti työelämää. Job shadowing matkan mahdollisti liikkuvuusrahoitus aikuiskoulutuksen Erasmus+ akkreditoinnin puitteissa.

ibis acamissa minut vastaanotti Evelin, joka johtaa sisällöntuotantotiimiä ja koordinoi kansainvälisiä hankkeita.

ibis acamissa minut vastaanotti Evelin, joka johtaa sisällöntuotantotiimiä ja koordinoi kansainvälisiä hankkeita.

ibis acam toimii eri puolilla Itävaltaa. Kyseessä on iso organisaatio: työntekijöitä on noin 1 000 ja opiskelijoita jopa 30 000. Ibis acamin toimintaan kuuluu ammatillisen koulutuksen lisäksi työttömille työnhakijoille suunnatut työllistymistä tukevat palvelut. Lisäksi ibis acam on mukana kansainvälisissä kehittämishankkeissa.

Ammattitaitovaatimuksien kääntämistä selkokielelle

Ensin pääsin keskustelemaan Evan kanssa, jonka tehtävänä on kääntää ammatillisten tutkintojen osaamis- ja ammattitaitovaatimuksia selkeämmälle kielelle. Työn tavoitteena on helpottaa oppisopimusopiskelijoiden, työpaikkaohjaajien ja opettajien yhteistyötä, jotta kaikki olisivat samalla sivulla ja ymmärtäisivät opeteltavat asiat samalla tavalla.

Ammattitaitovaatimuksia käsitellään myös meillä Valo-Valmennusyhdistyksessä, kun tuemme oppijoita ammatillisen osaamisen hankkimisessa ja tutkinnon osan suorittamisessa. Selkeä kieli on tärkeä asia, jotta oppija ymmärtää tutkinnon osan sisällön ja tarvittavan osaamisen. Lisäksi Eva loi oppisopimusprosessiin liittyviä ohjeita työpaikkaohjaajalle. Mieleeni tuli monta yhtymäkohtaa myös e-perusteisiin ja osaan.fi-itsearviointisivulle, ja Valossa käytössä oleviin rinnalla kulkevan tuen ja tutkinnon osien suorittamisen yhdistäviin toimintatapoihin. Euroopan maissa siis tavoitellaan samankaltaisia asioita: tarvittavan osaamisen kuvaamista mahdollisimman selkeästi, riittävää tietoa työpaikkaohjaajalle oppijan tukemiseksi ja mahdollisuutta arvioida osaamista itse.

Videoita ammatillisen osaamisen kertaamiseen

Martin ja Ulrike työskentelevät hankkeessa, jossa tuotetaan lyhyitä videoita ammatillisen osaamisen teoriapuolen kertaamiseksi. Videot on suunnattu ensisijaisesti oppisopimusopiskelijoille. Videot ovat 2-3 minuutin mittaisia ja jokainen video käsittelee yhtä aihealuetta. Pintakäsittelyalalla aiheita ovat esimerkiksi maalaustekniikat, värikartat ja maalarin tärkeimmät työvälineet. Pintakäsittelyalan lisäksi videoita tuotetaan rakennusalalle ja puusepän osaamisalalle.

Tässä esimerkki maalarin työvälineitä kuvaavasta videosta:

Videot ovat saaneet paljon hyvää palautetta, koska ne ovat selkeitä ja tiiviitä. Myös näin saksan kieltä taitamattomalle sisältö on silti ymmärrettävää. Osalle oppijoista videot voivat olla tekstiä ja oppikirjoja mieluisampi tapa kerrata ammatillisen osaamisen keskeisiä asioita. Videoiden tuottajat Martin ja Ulrike ovat kuvittamisen ja videotuotannon ammattilaisia ja he saavat sisällön käsikirjoitusta varten ammatillisilta opettajilta.

Mieleeni tuli heti, että vastaavat videot voisivat olla todella hyödyllisiä Valo-valmennusmallin yhteydessä. Keskeisten asioiden kertaaminen videon avulla voisi tukea oppijaa esimerkiksi näyttöön valmistautuessa. Toisaalta videon avulla oppija voi hahmottaa jo alkuvaiheessa mitä tutkinnon osa oikeastaan sisältää, sillä pelkkä otsikko ei aina anna sisällöstä laajaa kuvaa. ibis acamin videot ovat myös käyttäjäystävällisesti saatavilla (esim. ilman kirjautumista oppimisalustoille tai oppilaitoksen järjestelmään) YouTubessa ja TikTokissa. Tässä vielä esimerkki teoreettisemmasta asiasta, nimittäin pH-arvon mittaamisesta:

Martin ja Ulrike työpisteellä.

Martin ja Ulrike tuottavat selkeitä videoita ammatillisen osaamisen osa-alueiden kertaamiseksi.

Lisää Lehre to go -hankkeesta täällä: https://www.lehretogo.at/ 

Work life learn –hankkeessa digitaalinen alusta osaamisen näkyväksi tuomiseen

Work life learn –hankkeessa tuotetaan työnhakua tukeva digitaalinen alusta. Alustassa on kolme osaa: portfoliotyökalu, työmarkkinapaikka ja yhteisö. Käyttäjän on mahdollista lisätä alustalle koko työhistoriansa ja osaamisensa ja luoda CV kuhunkin haettavaan työpaikkaan sisältöä räätälöiden. Alustalle rekisteröityminen on ilmaista ja jatkokehittelyvaiheessa mukaan tulevat myös yritykset, jotka voivat etsiä itselleen sopivia osaajia alustalla olevien ammatillisten profiilien perusteella. Markkinapaikalle osallistuvat IT-yritykset pystyvät hahmottamaan millaisia taitoja hakijoilta puuttuu ja kouluttaa heitä täydentämään osaamistaan työssä.

Tietokonetila.

Osallistujilla on mahdollisuus hyödyntää uudistettua tietokonetilaa.

Erilaisia osaajia IT-alalle

Niin Itävallassa kuin Suomessakin IT-alalla on paljon työmahdollisuuksia. Pääsin kuulemaan ohjaaja Arnolta ibis acamin toteuttamista menestyksekkäistä kursseista, jotka keskittyvät taloudenhallintataitoihin, verkkokaupan toimintaperiaatteisiin, koodauksen perusteisiin ja WordPress-sivustojen rakentamiseen. Lisäksi kurssin alussa on orientaatioviikko. Kurssit ovat pituudeltaan 8-18 viikkoa yksilöllisten tarpeiden mukaan. Osallistujat ovat pitkäaikaistyöttömiä henkilöitä.

Erityisiä, hieman yllättäviäkin onnistumisen kokemuksia kursseilla on saatu erityisesti kypsemmässä iässä olevien naisten työllistymisessä IT-alan yrityksiin kurssin jälkeen. Vaikka heistä ei ole tullut piinkovia koodareita, heidän arvokkaaseen osaamiseensa ovat kuuluneet sosiaaliset taidot. Näiden taitojen ansiosta heidän työtehtäviinsä kuuluu ”hankalien asiakkaiden” kanssa kommunikoiminen ja ratkaisujen etsiminen – tehtävä, jossa kuka tahansa ei pärjää.

Kurssin avulla naiset ovat saaneet peruskäsityksen IT-alasta ja koodaamista, jolloin he ymmärtävät mitä myös ohjelmointipuolen kollegat tarvitsevat työssään. Kurssilla he ovat myös vahvistaneet itseluottamustaan digitaitojen ja IT-alan perustaitojen lisäksi. Tämä esimerkki osoittaa myös sen, että työnantajan on hyvä suhtautua hakijoihin ennakkoluulottomasti.

Arno ja Denise video- ja valokuvausstudiossa.

Arno ja Denise. Arno on tukenut osallistujia kohti IT-alan työpaikkoja, Denise työskentelee kansainvälisissä hankkeissa. Tiloista löytyy myös valokuvaus- ja videostudio materiaalin tuottamiseksi.

Kansainvälinen osaaminen ja uudet yhteistyön mahdollisuudet

Kv-koordinaattorina myös kansainvälisen toiminnan ja uusien kehittämishankkeiden suunnittelu ovat minua kiinnostavia teemoja. Osallistuimme paikallisen Evelinin kanssa myös verkostoitumistapahtumaan, jossa pääsimme kuulemaan eurooppalaisen verkostomme uusista kehittämisideoista, huomaamaan uusia yhteyksiä ja luomaan uusia kontakteja yhteistyölle. Pallottelimme uusia hankeideoita digitaalisuuden, nuorten osaamisen kehittämisen ja työllistymisen sekä rikos- ja päihdetaustaisten tukemisen teemoilla.

Lisäksi pohdimme mahdollisuutta saada Evelinin tiimiläisiä vierailemaan Valo-Valmennusyhdistyksessä vierailevina asiantuntijoina, joka on yksi hienoista liikkuvuusmahdollisuuksista Erasmus+ akkreditoituna organisaationa aikuiskoulutuksen alalla. He voisivat perehdyttää meidän henkilöstöämme Life Design –menetelmään, joka tukee osallistujia oman kokonaisvaltaisen elämänvision luomisessa ja sitä kohti kulkemisessa.

Vaikka olen jokin verran jo reissannut, pääsin taas tutustumaan minulle uuteen keskieurooppalaiseen kulttuuriin. Oli mahtavaa tuntea, kuinka ibis acamin lämminhenkinen tiimi otti minut mukaan kuin yhtenä tiiminjäsenenä.

Osa content development -tiimiä.

Osa content development -tiimiä: Evelin (vas.), Cristoph, Eva, Kim, Denise ja Jaana.

Kirjoittaja: Jaana Härkönen, kansainvälisen toiminnan koordinaattori