Kokemusasiantuntijat verkossa -hanke

Kokemusasiantuntijat verkossa -hankkeen tavoitteena on vahvistaa rikos- ja päihdetaustaisten kokemusasiantuntijoiden digitaalisia taitoja sekä lisätä heidän mahdollisuuksia työllistyä ja osallistua koulutukseen. Lisäksi hankkeessa kehitetään ja parannetaan kokemusasiantuntijoiden tuottamia matalan kynnyksen verkkoauttamisen muotoja.

Hanketta toteuttavat Laurea-ammattikorkeakoulu ja Valo-Valmennusyhdistys. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR) osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

 

Yhteystiedot

Tuula Tick

Ohjaaja, Kokemusasiantuntijat verkossa -hanke, asiantuntija Futu-hankkeessa
Kivensilmänkuja 1, Helsinki

Tepi Salo

Digiohjaaja, Kokemusasiantuntijat verkossa -hanke
Kivensilmänkuja 1, Helsinki