Kokemusasiantuntijat verkossa -hanke

Koronan pitkittymisen myötä auttamistyö on siirtynyt pääosin verkkovälitteiseksi, ja se on tuonut mukanaan uudenlaisia osaamistarpeita myös kokemusasiantuntijoille ja heidän koulutukseensa.

Kokemusasiantuntijat verkossa -hankkeessa kehitetään kokemusasiantuntijatoimintaa vastaamaan verkkoauttamisen tarpeeseen sekä lisätään kokemusasiantuntijoiden osaamista sekä mahdollisuuksia työllistyä. Lisäksi parannetaan tukea tarvitsevien nuorten ja aikuisten saamia matalan kynnyksen palveluita ja vahvistetaan ennaltaehkäisevän työn kohdentumista sitä eniten tarvitseville kohderyhmille erityisesti etänä tarjottavien palveluiden näkökulmasta.

Hanke on ESR-rahoitteinen ja sen päätoteuttajana toimii Laurea-ammattikorkeakoulu Oy yhdessä Valo-Valmennusyhdistyksen kanssa.

Hankkeen kesto: 1.9.2021–31.8.2023