Kokemusasiantuntijat verkossa -hanke
Tämä hanke on päättynyt.

Kokemusasiantuntijat verkossa -hankkeen tavoitteena on vahvistaa rikos- ja päihdetaustaisten kokemusasiantuntijoiden digitaalisia taitoja sekä lisätä heidän mahdollisuuksia työllistyä ja osallistua koulutukseen. Lisäksi hankkeessa kehitetään ja parannetaan kokemusasiantuntijoiden tuottamia matalan kynnyksen verkkoauttamisen muotoja.

Hanketta toteuttavat Laurea-ammattikorkeakoulu ja Valo-Valmennusyhdistys. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR) osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Hankkeessa kehitettiin materiaaleja, jotka ovat hyödyllisiä kokemusasiantuntijoiden kanssa työskenteleville tai rikos- ja päihdetaustaisten henkilöiden kanssa työskenteleville ammattilaisille:

  1. Rikos- ja päihdetaustaisten TYÖHON POLUTTAMISEN MALLI, jotka tukevat ihmisten valmentamista kohti työtä tai kouluja. Malli sisältää hyödyllisiä vinkkejä prosessiin liittyen sekä linkkejä lisätietolähteisiin.
  2. Luettelo tarvittavista digitaalisista taidoista työmarkkinoille tuleville kokemusasiantuntijoille: