Olo-Tila

Osallisuutta, osaamista ja toiminnallisuutta

Hankkeessa haetaan ratkaisua heikossa työmarkkina-asemassa olevien koulutuksen ja työmahdollisuuksien puutteeseen sekä koetun yksinäisyyden ja osattomuuden haasteisiin.

Olo-Tila-hanke tuottaa Itä-Helsingin alueelle siltä puuttuvat kohtaamisen ja toiminnan tilat, joka ei rajaa kohderyhmää esimerkiksi iän perusteella, vaan sen tavoitteena on tuoda yhteen monenlaisia ihmisiä ja toimijoita. Hankkeessa kehitetään myös hyvin matalan kynnyksen valmentavia opintoja ja työjaksoja niille, joille tarjolla olevat koulutusvaihtoehdot ovat vielä liian korkean kynnyksen takana.

Kenelle toiminta on tarkoitettu?

Toiminta on tarkoitettu pitkäaikaistyöttömille, osatyökykyisille, työn ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä maahanmuuttaneille.

Tavoitteet

  • Hankkeeseen osallistuvien, heikossa työmarkkina-asemassa olevien kokemus osallisuudesta, merkityksellisyydestä, yhteenkuuluvuuden tunteesta ja vaikutusmahdollisuuksista omassa elinympäristössään vahvistuvat.
  • Hankkeeseen osallistuvien, heikossa työmarkkina-asemassa olevien oppimis- ja työelämävalmiudet sekä osaaminen ja osallisuus vahvistuvat ja polut koulutukseen rakentuvat hankkeessa kehitettävien, opiskelu- ja toimintakykyä vastaavien, matalan kynnyksen valmentavien opintojen ja työjaksojen avulla.
  • Hankkeeseen osallistuvat vertaisohjaajat ja kokemusasiantuntijat saavat kokemusta uusissa ympäristöissä aktiivisena kansalaisena toimimisesta toteuttamalla esimerkiksi vertaisohjausta Olo-Tilassa.
  • Heikossa työmarkkina-asemassa olevien parissa työskentelevien toimijoiden yhteistyö ja keskinäinen verkostoituminen palvelujen ja palveluketjujen kehittämiseksi vahvistuu.

Toteutusaika
1.9.2023-30.6.2026

Toteuttajat
Päätoteuttaja Metropolia AMK
Osatoteuttaja Valo-Valmennusyhdistys ry

Yhteistyökumppanit
Lilinkotisäätiö
Kulttuuripaja K-35
Taiteen sulattamo

Lisätietoa hankkeesta

Sanni Arilahti

Vastaava ohjaaja, kehittäjä, Omia polkuja -hanke & ohjaaja, Olo-Tila -hanke
Asiakkaankatu 3

Katja-Annukka Ranta

Ohjaaja, Jiippi-hanke & Olo-Tila -hanke
Asiakkaankatu 3