Omia polkuja

Omia polkuja pitkin kohti omannäköistä elämää

Hankkeen tavoitteena on edistää Porvoon ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten osallisuutta ja toimijuutta. Hankkeessa rakennetaan osallistujien tarpeita mahdollisimman laajasti palveleva toimintaympäristö kynnyksettömään kohtaamispaikkaan Kumppanuustalo Myötätuuleen Porvooseen. Tarkoituksena on myös kehittää koko Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen yhteistoimintaa ja syventää kolmannen sektorin toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä matalan kynnyksen toimintamuotojen jalkauttamiseksi.

Tavoitteisiin pääsemiseksi

  • kehitetään jalkautuvaa työtä yhdessä hyvinvointialueen kanssa
  • kehitetään kynnyksettömän kohtaamispaikan toimintamallia, jossa hyödynnetään luontolähtöisiä ja eläinavusteisia menetelmiä
  • pilotoidaan ja mallinnetaan yksilöllisen kokonaisvaltaisen tuen toimintaa
  • kokeilla ja rakennetaan matalan kynnyksen työtehtävien kautta polkuja kohti koulutusta ja työtä

Hankkeessa hyödynnetään laajasti vertaistukea sekä kokemusasiantuntijuutta. Kohderyhmä on kaikissa hankkeen vaiheissa mukana kehittämässä toimintaa.

Tuloksena hankkeesta syntyy polkumalli toimintaan ohjautumisen, avoimen toiminnan, yksilöllisen tuen ja jatkopolkujen kokonaisuudesta, jonka pohjalta hankkeen aikana valmistellaan yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa toimivia ratkaisuja kohderyhmän tarpeisiin vastaamiseksi tulevaisuudessa.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Valo-Valmennusyhdistys tiiviissä yhteistyössä osatoteuttajan Sotek-säätiön kanssa.

Toteutusaika: 1.9.2023-31.8.2026

Lisätietoa hankkeesta:

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)valo-valmennus.fi

Annette Lindberg

Projektipäällikkö-ohjaaja, Omia polkuja -hanke
Jokikatu 7 A 21, 06100 Porvoo

Sanni Arilahti

Vastaava ohjaaja, kehittäjä, Omia polkuja -hanke & ohjaaja, Olo-Tila -hanke
Asiakkaankatu 3

Heta Teittinen

Ohjaaja, Omia polkuja -hanke
Jokikatu 7 A 21, 06100 Porvoo