Ulkopuolelta osallisuuteen-hanke

Ulkopuolelta osallisuuteen on STEAn rahoittama hanke, jossa kehitetään jalkautuvan sosiaalityön ja palveluohjauksen toimintamallia palveluiden ulkopuolisten ja vain ruuanjakelussa asioivien asiakkaiden auttamiseksi. Tarkoituksena on kokonaisvaltaisen, moniammatillisen ja rinnallakulkevan tuen tarjoaminen henkilöille, jotka eivät ole yhteiskunnan virallisten palveluiden piirissä.

Ihmisiä tavoitetaan jalkautuvan sosiaalityön menetelmällä ja ruoka-aputoiminnan yhteydessä. Tarkoituksena on osallisuuden lisääntyminen palveluohjauksen ja neuvonnan avulla sekä ihmisten toimintakyvyn vahvistuminen. Hankkeen tarkoituksena on myös kehittää asiakkaista lähteviä palveluita ja vertaistoimintaa.

Ulkopuolelta osallisuuteen –hankkeessa työntekijä jalkautuu työparina muun muassa Helsingin Nuorisotakuutalon etsivien nuorisotyöntekijöiden kanssa, jolloin tukea voidaan tarjota mahdollisimman laajalle joukolle.

Hankkeen kesto 1/2019–12/2021.

Lisätietoja:

Anna-Reetta Kyllönen

Asiantuntija, suunnittelija
Kivensilmänkuja 1, Helsinki

Roosa Ruotsalainen

Ohjaaja
Kivensilmänkuja 1, Helsinki