Ulkopuolelta osallisuuteen-hanke
Tämä hanke on päättynyt.

Ulkopuolelta osallisuuteen -hanke on päättynyt.

STEAn rahoittamassa hankkeessa kehitettiin jalkautuvan sosiaalityön ja palveluohjauksen toimintamallia palveluiden ulkopuolisten ja vain ruuanjakelussa asioivien asiakkaiden auttamiseksi. Tarkoituksena oli kokonaisvaltaisen, moniammatillisen ja rinnallakulkevan tuen tarjoaminen henkilöille, jotka eivät ole yhteiskunnan virallisten palveluiden piirissä.

Tarkoituksena oli osallisuuden lisääntyminen palveluohjauksen ja neuvonnan avulla sekä ihmisten toimintakyvyn vahvistuminen. Hankkeen tarkoituksena oli myös kehittää asiakkaista lähteviä palveluita ja vertaistoimintaa.

Hankkeen kesto 1/2019–12/2021. Toimintaa jatkettiin vielä vuoden 2022 ajan.