Nuorten ääni
Tämä hanke on päättynyt.

Ulkoministeriö myönsi yhteensä 445 000 euroa valtionavustusta kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen vuonna 2022, ja Valo-Valmennusyhdistyksen Nuorten ääni -hanke oli yksi tuetuista hankkeista.

Hankkeen avulla lisättiin koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien nuorten ja nuorten aikuisten sekä yhdistyksen nuorisotilalla käyvien nuorten tietoutta ja ymmärrystä Euroopasta. Hankkeessa tuotiin kuuluviin nuorten ääni ja vahvistettiin heidän käsitystään itsestään eurooppalaisina. Osana hanketta järjestettiin Eurooppapäivän tapahtumia useassa yhdistyksen toimipisteessä.