Pystyväksi ryhmässä PYRY
Tämä hanke on päättynyt.

Pystyväksi ryhmässä PYRY-hankkeen tavoitteena on helpottaa vaikeasti työllistyvien henkilöiden pääsyä työmarkkinoille. Hankkeessa kehitetään vertaisohjaukseen perustuva toimintamalli, jonka avulla vahvistetaan ryhmän jäsenten kokemusta omasta kyvystään vaikuttaa elämäänsä,  sekä tunnistetaan, tunnustetaan ja tuotteistetaan heidän osaamistaan.

Pyry-hanke on Euroopan  sosiaalirahaston  ja  Keski-Suomen  ELY-keskuksen rahoittama hanke, ja sitä koordinoi Tampereen ammattikorkeakoulu. Muita toimijoita ovat: Ammattiopisto Luovi, Kiipulan ammattiopisto, SASKY  koulutuskuntayhtymä  ja  Valo-Valmennusyhdistys.

Hanketta  toteutetaan ajalla 1.1.2020 – 31.12.2022

Muita hankkeen tavoitteita ovat:

  • Kehittää uudenlaisia työllistymisen tukipalveluiden yhteistyön malleja kunnan sosiaali- ja vammaispalveluiden, oppilaitoksen, järjestötoimijoiden ja TE-palveluiden välillä.​​
  • Edistää yritysten ja työnantajien näkökulmasta työnhakijoiden osaamisen ja yritysten rekrytointitarpeen parempaa osuvuutta​​
  • Tuottaa työvoimaa tarvitseville yrityksille tietoa, kokemuksia ja konkreettisia materiaaleja osatyökykyisten työllistämisestä

Valo-Valmennuksen tehtävänä on kehittää ja kokeilla työllistymistä tukevaa vertaistoiminnan mallia, joka soveltuu työttömille työnhakijoille.
Vertaisryhmäläiset osallistuvat ryhmän sisällön luomiseen ja  kehittämiseen. Hankkeessa kehitetään ja kokeillaan myös digivälitteistä mentorointia, joka mahdollistaa ryhmäläisille tuen saamisen ajasta ja paikasta riippumatta.
Valo-Valmennuksen tavoitteena on toteuttaa yhdessä työnantajien kanssa vierailuja, joissa ryhmäläiset pääsevät tutustumaan heitä kiinnostaviin työpaikoihin ja erilaisiin työtehtäviin. Vertaisryhmässä etsitään uusia työllistymisen tapoja ja ryhmäläisille jaetaan tietoa kevytyrittäjyyden, osuustoiminnan ja sosiaalisen yrittämisen mahdollisuuksista työllistymisessä, sekä tarjotaan ohjausta oman idean kehittämisessä ja konkreettisten kokeilujen suunnittelemiseen.

Taija Mikkonen

Vertaistoiminnan koordinaattori