Työkuntoa Työpajoille
Tämä hanke on päättynyt.

Työkuntoa työpajoille-hankkeessa tuetaan työpaja-asiakkaiden fyysistä toimintakykyä ja vahvistetaan työpajaorganisaatioiden liikuntaosaamista

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Työkuntoa työpajoille -hankkeen kohderyhmään kuuluvat niin työpajojen asiakkaat kuin valmentajatkin. Tavoitteena on edistää työpaja-asiakkaiden toimintakykyä ja liikunnallista elämäntapaa sekä parantaa työpajojen henkilöstön liikuntaneuvonnan osaamista. Lisäksi tavoitteena on kehittää työpajaympäristöön soveltuvia fyysisen toimintakyvyn arviointimenetelmiä sekä työkuntoa edistävä toimintamalli, jota voidaan hyödyntää valtakunnallisesti. Hankkeessa kokeiltuja työpajaympäristöön soveltuvia matalan kynnyksen liikuntalajeja on koottu Valo-Valmennusyhdistyksen Jyväskylän viestintäpajan toteuttamaan oppaaseen.

Hanketta koordinoi Silta-Valmennusyhdistys ry ja lisäksi toteutuksessa mukana ovat Valo-Valmennusyhdistys ry sekä Parik-säätiö. Hanke toteutettiin ajalla 1.1.2020 – 31.3.2022.

Lisätietoja
Mira Roine, kehittämispäällikkö
040 868 2127
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@siltavalmennus.fi