UPPO – ulkopuolelta polkuja osaamiseen
Tämä hanke on päättynyt.

UPPO -hankkeen päätavoitteena on hakea uudenlaisia ratkaisuja nuorten ja aikuisten osallisuuden lisäämiseksi Satakunnan alueella. Hankkeessa kehitetään kohderyhmää osallistava, kiinnipitävän ohjauksen malli, jonka avulla tuetaan osallistujaa pitkäkestoisesti ja kokonaisvaltaisesti haastavan tilanteen selvittelyssä, kuntoutumisessa ja yhteiskunnallisiin palveluihin kiinnittymisessä. Hankkeessa etsitään myös uudenlaisia yhteistyöntapoja ja toimintatapoja koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden osallisuuden lisäämiseksi, koulutukseen osallistumisen kynnyksen madaltamiseksi ja kuntoutustarpeen kartoittamiseksi.

Hankkeen kohderyhmän edustajilla on kasautuneita haasteita ja moni kokee voimattomuutta sekä epäonnistumisia hakiessaan apua palvelujärjestelmästä.

Hanke on ESR-rahoitteinen ja sen päätoteuttajana toimii Valo-valmennusyhdistys ry. Osatoteuttajia ovat Rauman Seudun Katulähetys ry ja Porin Sininauha ry.

Hankkeen kesto on 1.10.2019 – 31.7.2023.

Hankkeeseen liittyvä blogi

Sanna Malin

Projektipäällikkö (UPPO-hanke)