Avomuotoinen päihdekuntoutus

Valo-Valmennusyhdistys tarjoaa yhdessä Silta-Valmennusyhdistyksen kanssa avomuotoista päihdekuntoutusta Tampereen kaupunkiseudun asukkaille.

Valo-Valmennusyhdistyksen tarjoamia palveluita ovat:

Yksilömuotoinen avopalvelu

 • Tapaamiset tunnin mittaisia yksilötapaamisia.
 • Työskentelyn tavoitteena on muutos päihdekäytössä ja arjen hallintakyvyssä.
 • Kuntoutusjaksojen pituus vaihtelee asiakkaan tarpeiden ja tilaajan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Jokaiselle laaditaan hoitosuunnitelma, jossa yksilöllisesti huomioiden valitaan kuntoutuksen kannalta keskeisiä teemoja esim. tietoisuuden lisääntyminen päihdeongelmasta, läheisnäkökulma, päihteettömään elämään sitoutuminen, itsehoidon ylläpito ja jatkosuunnitelma.
 • Työskentelyn kesto vaihtelee tehdyn sopimuksen mukaisesti (1-6kk).

Ryhmämuotoinen päihdekuntoutus

 • Heille, jotka ovat päihteiden käytön vuoksi jäämässä arjesta syrjään, jatkoksi intensiivisempien toimien jälkeen, muiden palveluiden rinnalle
 • Kuntoutuksen pääosa painottuu ryhmätoimintaan. Ryhmissä läpikäydään hoitosuunnitelmien avulla määritettyjä henkilökohtaisia tehtäviä hoidon edistämisestä ja käydään lävitse aiheita elämisen ongelmista.
 • Osallistujia kannustetaan luottamaan ryhmään ja hyötymään vertaiskokemuksista. Turvallisen ryhmäprosessin myötä tavoitellaan minäkuvan ja käyttäytymisen positiivisia muutoksia. Osassa ryhmätapaamisissa on koulutuksellisempi näkökulma, jolloin oppimaansa voi rauhassa ryhmän kanssa prosessoida. Seuraavat ryhmät käynnistyvät huhtikuussa, ks. lisätiedot alla:

  Nuorten aikuisten ryhmä
  6.4.2021 – 24.6.2021
  Tiistaisin ja torstaisin klo 10.00 – 12.00

  Aikuisten ryhmä
  7.4.2021 – 25.6.2021
  Keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 10.00 – 12.00

Verkkoavusteinen avopalvelu

Palvelulla pyritään muutokseen asiakkaan päihdekäytössä ja arjen hallintakyvyssä. Ohjelma on saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta, joten se soveltuu hyvin esimerkiksi työssäkäyville tai opiskelijoille.

 

 

 

Lisätietoja palvelusta

Mira Roine

Kehittämispäällikkö
Hatanpään valtatie 34 E