Avomuotoinen päihdekuntoutus

Valo-Valmennusyhdistys tarjoaa yhdessä Silta-Valmennusyhdistyksen kanssa avomuotoista päihdekuntoutusta Tampereen kaupunkiseudun asukkaille.

Valo-Valmennusyhdistyksen tarjoamia palveluita ovat:

Yksilömuotoinen avopalvelu

 • Tapaamiset tunnin mittaisia yksilötapaamisia.
 • Työskentelyn tavoitteena on muutos päihdekäytössä ja arjen hallintakyvyssä.
 • Kuntoutusjaksojen pituus vaihtelee asiakkaan tarpeiden ja tilaajan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Jokaiselle laaditaan hoitosuunnitelma, jossa yksilöllisesti huomioiden valitaan kuntoutuksen kannalta keskeisiä teemoja esim. tietoisuuden lisääntyminen päihdeongelmasta, läheisnäkökulma, päihteettömään elämään sitoutuminen, itsehoidon ylläpito ja jatkosuunnitelma.
 • Työskentelyn kesto vaihtelee tehdyn sopimuksen mukaisesti (1-6kk).
 • Yksilökuntoutuksen esite

Ryhmämuotoinen päihdekuntoutus

 • Heille, jotka ovat päihteiden käytön vuoksi jäämässä arjesta syrjään, jatkoksi intensiivisempien toimien jälkeen, muiden palveluiden rinnalle
 • Kuntoutuksen pääosa painottuu ryhmätoimintaan. Ryhmissä läpikäydään hoitosuunnitelmien avulla määritettyjä henkilökohtaisia tehtäviä hoidon edistämisestä ja käydään lävitse aiheita elämisen ongelmista.
 • Osallistujia kannustetaan luottamaan ryhmään ja hyötymään vertaiskokemuksista. Turvallisen ryhmäprosessin myötä tavoitellaan minäkuvan ja käyttäytymisen positiivisia muutoksia. Osassa ryhmätapaamisissa on koulutuksellisempi näkökulma, jolloin oppimaansa voi rauhassa ryhmän kanssa prosessoida.
  Käynnistämme uusia ryhmiä joustavasti asiakastarpeen mukaan. 
 • Ryhmämuotoisen kuntoutuksen esite

Verkkoavusteinen avopalvelu

Palvelulla pyritään muutokseen asiakkaan päihdekäytössä ja arjen hallintakyvyssä. Ohjelma on saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta, joten se soveltuu hyvin esimerkiksi työssäkäyville tai opiskelijoille.

 

 

 

Lisätietoja palvelusta

Helmi Kivinen

Vastaava Ohjaaja
Hatanpään Valtatie 34 E

Heljä Suominen

Ohjaaja, Päihdepalvelut
Hatanpään Valtatie 34 E