Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö tarjoaa tukea ja ohjausta 16–29-vuotiaille nuorille. Etsivä nuorisotyö on joustavaa, nuorten tarpeista ja toiveista lähtevää palvelua. Toiminta perustuu nuorten vapaaehtoisuuteen, ja auttaa heitä mm. itsenäistymiseen, elämänhallintaan ja koulutukseen tai työelämään pääsyyn liittyvissä asioissa. Nuoria tuetaan oman elämänsä rakentamisessa mielekkääksi ja täysipainoiseksi.

Etsivän nuorisotyöntekijän tavoittaminen on helppoa ja tapaamisen järjestyminen nopeaa. Etsivä kulkee nuoren rinnalla tarvittavan ajan, mahdollistaen ja monipuolistaen nuoren onnistumisen kokemuksia yksilölliset tarpeet huomioiden. Hän on nuorelle turvallinen, hyväksyvä ja kunnioittava aikuiskontakti.

Etsivään nuorisotyöhön kuuluu yksilöohjauksen lisäksi jalkautuminen nuorten ympäristöihin sekä moniammatillinen verkostotyö. Nuorten ja nuorisoryhmien tukemisen lisäksi etsivällä työllä pyritään vaikuttamaan yhteiskunnan rakenteisiin tekemällä palveluvajeita näkyväksi.

Työntekijät tavoittaa soittamalla, WhatsAppilla tai vaikka tulemalla käymään paikan päälle. Nuoren lisäksi yhteyttä etsivään työhön voi ottaa nuoren lähipiiri tai muu verkosto.

Ota yhteyttä!

Helsinki

@valon_etsivat_helsinki

Helsingin toimipiste Lysis:  Asiakkaankatu 3, 00930 Helsinki

Turku

@valo_etsiva_nuorisotyo

Valo-Valmennusyhdistys ry, Ratapihankatu 53c / 4. krs., 20100 Turku

Yhteystiedot Helsinki ja Turku

Viivi Välipirtti

Ohjaaja, Etsivä nuorisotyö
Ratapihankatu 53 C, 20100 Turku

Tommi Grönroos

Koordinaattori/ohjaaja, Etsivä nuorisotyö
Ratapihankatu 53C, 20100 Turku

Timo Kuismanen

Ohjaaja, Etsivä nuorisotyö
Ratapihankatu 53 C, 20100 Turku

Sara Hermansson

Ohjaaja, Etsivä nuorisotyö
Ratapihankatu 53 C, 20100 Turku

Ronja Kettunen

Ohjaaja
Etsivä nuorisotyö
Asiakkaankatu 3, Helsinki

Jannika Vuori

Ohjaaja
Etsivä nuorisotyö
Asiakkaankatu 3, Helsinki

Mona-Li Turunen

Ohjaaja
Etsivä nuorisotyö
Asiakkaankatu 3, Helsinki