Sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta

Sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta on kuntouttavaa ja henkilön toimintakykyä kartoittavaa. Palvelu on tarkoitettu niille sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaille, jotka ovat työelämän ulkopuolella ja olleet usein pitkään pois työelämästä tai muusta aktiivisesta toiminnasta.  Sosiaalihuoltolain mukaista työtoimintaa voidaan lähteä pohtimaan henkilön kanssa, joilla on:

  • toimeentulona työkyvyttömyyseläke, kuntoutusraha, kuntoutustuki tai pidempiaikainen sairauspäiväraha
  • ja joilla on sairauden tai muun vastaavan syyn johdosta vaikeuksia suoriutua arjessa
  • ja jotka tarvitsevat tukitoimia työllistyäkseen
  • ja tarvitsevat työtoimintaa työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen.

Valo-Valmennusyhdistys Keski-Suomessa sosiaalihuoltolain mukaista työtoimintaa toteutetaan jokaisella työpajalla. Työtoiminta, sen tehtävät, kesto ja päivittäinen työaika suunnitellaan jokaisen asiakkaan tilanteen ja jaksamisen mukaan. Työtoiminnassa voi aloittaa pienilläkin määrillä. Työtoiminnan voi myös keskeyttää menettämättä etuuksiaan, mikäli asiakas ei olekaan vielä työkykyinen.

 

Lue lisää palveluun ohjautumisesta Keski-Suomen hyvinvointialueen nettisivuilta.

https://hyvaks.fi/hyvinvointialue/sosiaalihuollon-kehittamisohjelma/sosiaalisen-kuntoutuksen-kehittaminen 

Oona Tapper

Vastaava ohjaaja (Tuunaus- ja luontopaja)
Väinönkatu 30, 40100 Jyväskylä