Nuorten Starttipaja

Nuorten starttipaja on matalankynnyksen toimintaa, joka on tarkoitettu alle 29- vuotiaille työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille tai nuorille joilla on vaara jäädä palveluiden ulkopuolelle. Pajalle voi hakeutua itsenäisesti tai ammattilaisen ohjaamana. Startille osallistutaan omien voimavarojen mukaan. Pajapäivät ja aikataulut muodostetaan nuoren tarpeiden mukaan. Pajan toimintaan voi osallistua 1-3 päivänä viikossa 2-4 tuntia päivässä.

Startilla työskentely on yksilö- ja ryhmävalmennuksen keinoin toteutettavaa tavoitteellista toimintaa.  Tärkeää on nuoren aito kohtaaminen ja luottamuksellisuus sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemusten rakentaminen. Pajalla harjoitellaan arjentaitoja, ryhmässä toimimista sekä vahvistetaan sosiaalisia taitoja. Starttipajalla työstetään myös jatkopolkuja ja tulevaisuuden suunnitelmia.

Starttipajan toiminnot ja viikko-ohjelmat suunnitellaan pajalaisten kanssa yhdessä ja heidän mielenkiinnon mukaan. Päivät voivat sisältää esimerkiksi erilaisia tutustumiskäyntejä, tiedonhakua, hyvinvointia vahvistavaa tekemistä kuten ruoanvalmistus tai liikunta, kädentaitoja tai ajankohtaisista teemoista keskustelua. Starttipajalla on mahdollista lähteä tutustumaan yhdessä esimerkiksi kiinnostaviin ammattialoihin. Tarvittaessa tehdään myös verkostotyötä nuoren tarpeiden mukaan. Starttipajalla tehdään pajasopimus, jossa sovitaan yhteisistä aikatauluista ja yhteistyön tavoitteista.

Yhteystiedot

Henna Ruotsalainen

Ohjaaja, Starttipaja
Lupaus -Kuopion lukiopajan kokonaisvaltaisen valmennusmallin kehittämishanke
Asemakatu 20 A 2

Kirsi Kokkonen

Vastaava ohjaaja, työpajatoiminta
Projektipäällikkö, Lupaus-Kuopion lukiopajan kokonaisvaltaisen valmennusmallin kehittämishanke
Asemakatu 20 A 2, 70100 Kuopio