NUOTTI -valmennus

Palvelu alkaa 1.1.2024 Kuopion Valolla

Nuotti-valmennuksen kohderyhmänä on 16–29-vuotiaat nuoret, joiden fyysinen, psyykkinen tai sosiaalinen toimintakyky on olennaisesti heikentynyt. Olennaisesti heikentynyt toimintakyky on alkanut rajoittamaan nuoren tulevaisuuden suunnittelua, opiskelemaan tai työelämään pääsyä tai estää nuorta jatkamasta opintoja. Nuotti- valmennus on nuorille joilla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa ja nuorille joiden opiskelu on vaarassa keskeytyä oppilaitoksen tai opiskeluhuollon tuesta huolimatta.

Nuotti-valmennuksen lähtökohtana on nuoren voimavarat, taidot ja tulevaisuuteen suuntaaminen. Se on henkilökohtaista valmennusta, jossa valmentaja rohkaisee nuorta hyödyntämään omia voimavarojaan ja keinoja vahvistaa omaa toimintakykyä ja toimijuutta. Nuotti valmennuksessa lähdetään suuntaamaan ajatuksia ja tavoitteita kohti opiskelu- ja työelämäsuunnitelmia. Valmennukseen sisältyy enintään 20 tapaamista, säännöllistä yhteydenpitoa ja tavoitteellista työskentelyä sekä verkostotyötä. Tapaamiset toteutetaan pääasiassa nuoren arjen ympäristössä. Valmennus toteutetaan 5-10 kk:n välillä. Valmennuksen ajalta nuorella on mahdollisuus hakea kuntoutusrahaa.

Hakeminen:

  • Nuori voi soittaa itse Kelan kuntoutusasioiden palvelunumeroon p. 020 692 205 tai yhteistyötahon kanssa Kelan viranomaislinjalle p. 020 692 235.

 

  • Tämän jälkeen Kelan kuntoutusasiantuntija haastattelee ennalta sovittuna aikana ja vastaanottaa suullisen hakemuksen. Erillistä hakemusta tai liitteitä ei tarvita.

 

  • Hakemus käsitellään ja ilmoitetaan päätöksellä ja käytännön ohjeilla kuntoutuksen käynnistämiseksi.

Yhteystiedot

Kirsi Kokkonen

Vastaava ohjaaja, työpajatoiminta
Projektipäällikkö, Lupaus-Kuopion lukiopajan kokonaisvaltaisen valmennusmallin kehittämishanke
Asemakatu 20 A 2, 70100 Kuopio

Henna Ruotsalainen

Ohjaaja, Starttipaja
Lupaus -Kuopion lukiopajan kokonaisvaltaisen valmennusmallin kehittämishanke
Asemakatu 20 A 2