Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavalla työtoiminnalla tarkoitetaan kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain (189/2001) mukaista toimintaa. (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010189)

 

Kuntouttava työtoiminta on ryhmämuotoista ja toiminnan tavoitteena on itsetuntemuksen, vuorovaikutustaitojen lisääntyminen ja uusien taitojen oppiminen. Kuntouttavaa työtoimintaa on kaksi kertaa viikossa ja neljä tuntia kerrallaan kolmen kuukauden ajan. Valmennuksen alussa tehdään työ- ja toimintakyvyn ja työelämävalmiuksien kartoitus.

 

Ryhmätoiminnassa ryhmäkeskustelut sekä oman elämän pohdiskeluun liittyvät tehtävät ovat keskeisessä asemassa. Kolmen kuukauden jakso sisältää muun muassa seuraavia teemoja: oman hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, itsetunnon ja voimavarojen vahvistaminen, stressin hallinta, arjenhallinta ja työelämätaidot. Jaksoon sisältyy myös retkiä ja tutustumiskäyntejä mm. työtoimintapaikkoihin, yrityksiin ja oppilaitoksiin. Ryhmätoiminnan aikana tarjotaan tietoa elämänhallinnan tueksi sekä yksilöllistä tukea oman jatkosuunnitelman tekemiseen.

 

Ohjaajien ohjaus ja tuki on osallistujien käytettävissä koko ryhmätoiminnan ajan. Yksilövalmennuksen sisältö ja toteutus muokataan henkilökohtaisten tarpeiden ja tavoitteiden mukaan.  Ryhmätoiminnan jatkopolkuna osallistuja siirtyy tavoitteidensa mukaisesti esimerkiksi opiskelemaan tai työhön, työkokeiluun tai muihin kuntouttavan työtoiminnan palveluihin.

 

Ryhmään on mahdollista päästä mukaan, jos

  • henkilön työttömyys on jatkunut pitkään
  • hänelle on tehty aktivointisuunnitelma tai monialainen työllistymissuunnitelma
  • suunnitelmaan on kirjattu palveluksi kuntouttava työtoiminta
  • henkilön palvelutarpeina on työ- ja toimintakyvyn ja työelämävalmiuksien kartoittaminen työllistymisen jatkopolkujen selkiyttämiseksi.

 

Lisätietoja saat omalta työntekijältäsi aikuissosiaalityössä, TE-toimistossa tai kuntakokeilussa sekä ryhmien ohjaajilta.

Lisätietoa

Johanna Moricci

Ohjaaja, Nuorisotakuutalo kuntouttava työtoiminta
Kivensilmänkuja 1, Helsinki