#PreventGBV-hankkeen työntekijät osallistuivat #LaitaPariKuvaa -seminaariin

#PreventGBV-hankkeen hanketyöntekijät Joonas ja Maxine osallistuivat Sua varten somessa -hankkeen järjestämään “Laita pari kuvaa” – lapsiin ja nuoriin kohdistuvat seksuaalirikokset somessa -seminaariin 29.9.2022. Kiitos järjestäjille! Seminaarista saimme tietoa verkkovälitteisistä seksuaalirikoksista, niihin puuttumisesta ja niiden ennaltaehkäisystä. Tilaisuudessa julkaistiin myös Sua varten somessa -hankkeen tuottama Jalkaudu someen! Käsikirja nuorten kanssa työskenteleville. Voit ladata käsikirjan sähköisen version tästä linkistä bit.ly/jalkaudusomeen.

Seminaarissa oli puhumassa Sua varten somessa -hankkeen työntekijöitä, opetusministeri, rikosylikonstaapeli, ankkuritiimin psykiatrinen sairaanhoitaja, sovittelunohjaaja, tekoälyllä somen ja pelien keskustelujen moderointia tekevän yrityksen viestintäpäällikkö ja erityistason seksuaaliterapeutti. Nuoriin kohdistuvia seksuaalirikoksia käsiteltiin siis monista eri lähtökodista ja näkökulmista. Joonaksella jäi seminaarista mieleen erityisesti seuraavaa.

Seminaarissa kerrottiin, että 90 % nuorista käyttää sosiaalista mediaa ja että tytöistä 40 % kohtaa seksuaalista häirintää sosiaalisessa mediassa. Huolestuttavaa on se, että vain 50 % häirintää kohdanneista kertovat siitä jollekin ja heistä 93 % kertoo ainoastaan kaverilleen. Seminaarissa kerrottiin, että seksuaalirikollisuus on sukupuolittunut ilmiö, joka kohdistuu erityisesti naisiin. Lisäksi sukupuoli-, seksuaali- ja etnisiin vähemmistöihin kuuluvilla on korostunut riski joutua häirinnän kohteeksi.

Verkkovälitteisten seksuaalirikosten määrä on lisääntynyt edelleen muutaman vuoden aikana, mikä näkyy tilastoissa, poliisin työssä, ankkuri- ja sovittelutoiminnassa. Seksuaalinen häirintä verkossa on valitettavasti jo niin yleistä nuorten keskuudessa, että nuoret pitävät sitä normaalina. Nuorilla ei ole tietoa mikä on väärin tai mikä on rikollista. Seksuaalisen häirinnän tai seksuaalirikosten kohteeksi joutuneet nuoret eivät monesti halua puhua vanhemmille tai poliisille. Tämä johtaa siihen, etteivät uhrit usein hae eivätkä siten saa apua.

Verkkovälitteiset seksuaalirikokset ovat siis suhteellisen yleisiä ja vain pieni osa lapsiin ja nuoriin kohdistuvista rikoksista ja häirinnästä tulee vanhempien ja viranomaisten tietoon. Edellä lueteltuja seikkoja pohtiessa herää huoli sekä kysymys, että mitä asialle voi sitten tehdä? Seminaarissa esiin nostettiin muun muassa seuraavia ratkaisuja.

Monet ratkaisut keskittyivät tiedon ja osaamisen lisäämiseen. Katsottiin, että lapsia ja nuoria tulisi opettaa medialukutaitoihin, omiin oikeuksiin, sometaitoihin, turvataitoihin, seksuaalisuuteen, seksuaalirikoksiin ja avun hakemiseen liittyen. Aikuisten taas katsottiin hyötyvän seksuaalikasvatuksesta, jotta he osaavat itse kasvattaa lapsia ja nuoria. Kaikkien olisi hyvä tietää mitä seksuaalirikokset ovat ja mitä laki niistä sanoo. Lisäksi kaikille tulisi olla selvää, mitä tehdä, kun joutuu rikoksen uhriksi ja miltä tahoilta voi saada apua. Seminaariin osallistuvat ammattilaiset toivoivat lisää työaikaa jalkautuvan somenuorisotyön tekemiseen – aikaa nuorten kanssa keskusteluun ja yleisiin keskusteluihin osallistumiseen.

Lisätietoa aiheesta:

 

Valo-Valmennusyhdistys ry työskentelee #PreventGBV-hankkeen jäsenenä estääkseen sukupuolistunutta verkkoväkivaltaa. #PreventGBV-hankkeen yhtenä tavoitteena on lisätä kentällä työskentelevien ammattilaisten, julkisten ja yksityisten sidosryhmien ja kansalaisyhteiskunnan tietoisuutta hankkeen kohdeilmiöstä.

#PreventGBV-hankkeessa olemme kehittämässä omaa, aiheeseen liittyvää materiaalia, joten seuraattehan myös meitä sekä hankeen virallisilla kotisivuilla että Valon omilla kanavilla:

http://www.preventgbv.eu/ | https://valo-valmennus.fi/kehittamistoiminta/aktiiviset/preventgbv/

#PreventGBV

Euroopan unionin rahoittama. Esitetyt näkemykset ja tiedot ovat kirjoittajien omia, eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin tai Euroopan komission näkemyksiä. Euroopan unionia tai Euroopan komissiota ei voida pitää vastuussa näistä.