Jos jokaisella nuorella olisi riittävästi tukea

Kolumni on alunperin julkaistu Turkupostissa 3/2022. Turkuposti on ilmainen, kaikkiin turkulaisiin koteihin ja yrityksiin jaettava julkaisu.

 

Elämme kummallista aikaa. Samalla, kun sosiaalinen media on täyttynyt kesälomiaan juhlivien nuorten hehkutuksesta, kuristaa suorituskeskeisyys ja yksinäisyys yhä useamman mieltä. Kaupan päälle koronapandemia ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan herättävät monissa nuorissa turvattomuutta ja pelkoa. Nuoruus on elämänvaihe, johon kuuluu oman paikan etsiminen, vanhemmista irtaantuminen sekä paljon sosiaalisiin suhteisiin ja tulevaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Isoja asioita, joihin meidän tulee tarjota riittävää tukea. Erehdyksiä tulee väistämättä ja niistä selvitään yhdessä.

Pitkään jatkunut kriisitilanne on ollut omiaan kasvattamaan nuorten välistä epätasa-arvoa. Joidenkin nuorten tukipiirissä nuoret ovat tulleet kuulluksi, arjen muutoksiin on pystytty vastaamaan ja turvallisuudentunnetta on pystytty ylläpitämään. Joidenkin nuorten arjessa tuki on taas selvästi heikentynyt.

Lasten ja nuorten hyvinvointi ja oikeudet eivät saa jäädä sivurooliin. Eriarvoisuutta on mahdollista ennaltaehkäistä, jos meillä olisi tarjolla universaalit, matalan kynnyksen hyvinvointia vahvistavat palvelut sekä etuudet kaikille lapsiperheille, sekä kohdennettuja toimia haavoittuvassa asemassa oleville. Tukikanavia tulee olla riittävästi, ja kun huoli painaa, pitää maksutonta keskusteluapua saada nopeasti ja ilman lähetettä. Meidän pitää vahvistaa nuorten tunnetta siitä, että apua uskaltaa pyytää ja että hänen asioistaan ollaan oikeasti kiinnostunut. Kun hankaliin tilanteisiin ja tunteisiin päästään pureutumaan ajoissa, eivät tilanteet pääse eskaloitumaan.

Jokaisella meistä on mahdollisuus tukea nuorta: kysele kuulumisia ja keskity kuuntelemaan. Tarjoa apua tai auta avun etsimisessä. Jos huomaat nuoren tarvitsevan vahvempaa tukea, voit ottaa yhteyttä esimerkiksi etsivään nuorisotyöhön. Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin sekä auttaa häntä saavuttamaan tarvitsemansa palvelut. Koko maan etsivien nuorisotyöntekijöiden yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.entit.fi.

 

 

Kirsi Kojonkoski

Kehittämispäällikkö

Valo-Valmennusyhdistys ry