Kansainvälistä tuulta kevääseen

Valo-Valmennusyhdistys hakee uutta tietoa ja osaamista kansainvälisen European Light –henkilöstövaihtohankkeen kautta vuosina 2019-2020 (Opetushallitus/Erasmus+).

Hankkeessa toteutetaan viikon pituisia työntekijävaihtoja aikuiskoulutuskeskuksiin ja järjestöihin Irlannissa, Belgiassa, Hollannissa ja Tanskassa. Osallistujat seuraavat kohdeorganisaatioissa tapahtuvaa opetusta ja ohjausta, ja osallistuvat ryhmien toimintaan mahdollisuuksien mukaan.

Vaihtojen aikana haetaan osaamista ja malleja erityisesti aikuisten perustaitojen parantamiseen ja epämuodollisissa oppimisympäristöissä tapahtuvan oppimisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Hyviä käytäntöjä levitetään ja sovelletaan mahdollisuuksien mukaan osana Valo-Valmennuksessa tehtävää työtä.

Tähän saakka työntekijämme on otettu lämpimästi vastaan Dublinissa ja Brysselissä sijaitsevissa aikuiskoulutuskeskuksissa.

Osallistujat kirjoittavat kokemuksistaan ja oppimastaan hankkeen blogissa, jota voi käydä lukemassa täällä.