Nuorisotakuutalosta osallisuuteen -hanke päättyy, mutta Nuorisotakuutalon toiminta jatkuu

Viimeisen kahden vuoden aikana Valo-Valmennusyhdistys on kehittänyt yhteistyössä LIVE-palveluiden kanssa OKM:n Nuorisoyksikön tuella Nuorisotakuutalo-toimintamallin, josta kiinnostavimpia kiteytyksiä kuultiin 4.12. Myllypurossa hankkeen Feeniks-juhlissa.

Nuorisotakuutalosta osallisuuteen -hankkeessa kehitetty malli täydentää jo olemassa olevia paikallisia verkostoja vahvistaen kaikkein heikoimmassa asemassa olevien alle 29-vuotiaiden nuorten aikuisten palveluja. Mallia on alun perin konseptoitu Raumalla, ja työtä on jatkettu hankkeen puitteissa Helsingin Myllypurossa. Nuorisotakuutaloja toimii tällä hetkellä lisäksi Tampereella ja Turussa.

Hanke tarjoilee vastauksen Kataisen hallitusohjelmassa syntyneeseen nuorisotakuuseen, jonka tavoitteena on tukea nuorten elämänhallintaa, opintopolkujen rakentumista ja työllistymistä. Valtiosihteeri Pilvi Torsti mainitsikin hankkeen juhlapuheessaan Nuorisotakuutalon olevan hyvä ja toimiva esimerkki nuorisotakuun toteuttamisesta järjestösektorilla:

”Aina kun kävelen Myllypuron ostarin ohi, mietin että onpa hienoa, miten nuorisotakuu onkaan täällä realisoitunut”.

Nuorisotakuutalosta osallisuuteen -hankkeen Feeniks-juhlissa kuultiin juhlapuheiden lisäksi mm. Pikku-Kipinän ensimmäinen itse säveltämä kappale.

Ulkopuolisuus sattuu yhtä paljon kuin fyysinen kipu

Yksinäisyys rampauttaa. Tutkimusten mukaan ulkopuolelle jääminen voikin tuntua yhtä pahalta kuin fyysinen kipu. Suurta osaa Helsingin Nuorisotakuutalolla käyvistä nuorista liittää yhteen korostuneen voimakas kokemus yksinäisyydestä, ulkopuolisuudesta ja kiusatuksi tulemisesta.

”Meillä ollaan kiinnostuneita nuoresta, ilahdutaan hänen näkemisestään. Se, mitä Nuorisotakuutalolla tehdään, vaikuttaa näennäisesti vaatimattomalta. Kohtaamme jokaisen nuoren ihmisenä – ei ongelmana. Surullista kyllä tämä on ollut monelle nuorelle uusi ja mullistava kokemus.”, Valo-valmennusyhdistyksen tutkimuspäällikkö Eeva Sinisalo-Juha kertoo Feeniks-juhlan puheenvuorossaan.

Helsingin kaupungin Nuorisoasiainjohtaja Mikko Vatka kiinnitti puheenvuorossaan erityishuomiota koko väestökannan mukaan ottamisen merkitykseen yksinäisyyden kitkemisessä:

”Asukasrakenne muuttuu muuttoliikkeen seurauksena. Niin sanottu toisen polven nuorten pitää voida kokea itsensä täysivaltaisiksi kaupunkilaisiksi ja kansalaisiksi. Kaikki tarvitaan mukaan.”

Myllypuron Nuorisotakuutalolla yksinäisyyttä taklataan rautaisen moniammatillisen tiimi voimin. Päivittäisen ohjaustoiminnan lisäksi hankkeen aikana nuorella on ollut saatavilla niin psykologin, työhönvalmentajan kuin opinto-ohjaajankin palvelut saman katon alta. Tiimin jäsenet myös kulkeutuvat nuoren ehdoilla ympäri kaupunkia sinne, missä heitä eniten tarvitaan.

Pirstaleiset palvelut ruokkivat ulkopuolisuuden kokemusta

Nuorisotakuutalo-toimintamalli tuo poikkeuksen nuorille tarjottaviin syrjäytymistä ehkäiseviin palveluihin, joiden tavoitteena on reitittää nuori mahdollisimman pikaisesti opintoihin tai työelämään. Kaikki Nuorisotakuutalon toiminta lähtee nuoresta itsestään.  Kuvaavaa onkin, että kerran Helsingin Nuorisotakuutalolla käyneistä nuorista noin 90 % on kiinnittynyt mukaan toimintaan.

“Pirstaleisten viranomaispalveluiden sokkelossa seikkailevat nuoret tarvitsevat omaehtoista aikaa pohdiskella tilannettaan ja yhden pysyvän turvallisen ammattilaisen, jonka kanssa rakentaa luottamuksellinen suhde. Monille kävijöistämme on aiemmin ollut tarjolla palveluja, joita nuori on hoitanut suorittaen ja joissa nuori on kokenut ulkopuolisuutta. Palvelut ovat olleet järjestelmälähtöisiä ja ne eivät ole olleet oikea-aikaisia suhteessa nuoren omaan tarpeeseen”, Sinisalo-Juha toteaa.

Nuorisotakuutalolla tavoitteena on nuoren kokonaisvaltainen kohtaaminen ja hänen elämänsä kokonaistilanteen hahmottaminen. Tällöin voidaan miettiä, mitkä asiat olisi hyvä saada ratkaistua ensimmäisenä. Esimerkkinä tästä ovat asumiseen liittyvät haasteet.

”Nuoren elämän solmujen ratkaiseminen lähtee siitä, että nuorella on paikka, missä asua. Vielä asunto ei ratkaise nuorten asunnottomuutta, nuori tarvitsee kodin”, Sinisalo-Juha tiivisti puheenvuorossaan.

Nuorisotakuutalosta osallisuuteen -hanke päättyy 31.12.2019, mutta Nuorisotakuutalon työ haavoittuvimmassa asemassa olevien nuorten parissa jatkuu. Hankkeessa kehitetty toimintamalli julkaistaan kokonaisuudessaan tammikuussa 2020 osoitteessa www.nuorisotakuutalo.fi