Kehitteillä Reflector-sovellus

Valo-Valmennusyhdistys kehittää yhdessä neljän kumppaniorganisaation kanssa reflektoinnin käytänteitä nuorisotyössä. Vuoden 2020 loppupuolella käynnistyneessä Reflector-hankkeessa luodaan uudenlainen mobiilisovellus nuorten ja nuorisotyöntekijöiden käyttöön. Hankkeen keskiössä on myös kansainvälinen yhteistyö ja Suomen lisäksi mukana on nuorisotyötä tekeviä järjestöjä Virosta, Sloveniasta, Portugalista ja Italiasta.

Reflektiolla on nuorisotyössä suuri merkitys. Osana non-formaalia kasvatusta reflektio tukee merkityksellisten oppimiskokemusten syntymistä sekä muutoksen aikaan saamista. Reflektion kautta nuori voi vahvistaa toimijuuttaan ja hahmottaa omaa tulevaisuuttaan.

Nuorisotyöntekijöiden käyttöön on kehitetty monenlaisia materiaaleja erilaisista oppaista nettisivuihin nuorisotyön reflektoinnin tukemiseksi. Uusille, entistä saavutettavimmille ja myös digitaalisille työvälineille on kuitenkin edelleen kysyntää.

Reflector-mobiilisovellus valmistuu keväällä 2021. Sovellusta varten jokaisesta maasta kerättiin yhteensä kymmeniä nuorisotyöntekijöiden hyväksi havaitsemia reflektointimenetelmiä. Mukana on niin ryhmissä kuin itsenäisesti toteutettavia menetelmiä ja huomioon on otettu myös mahdollisuus digitaaliseen työskentelyyn. Kevään ja kesän aikana sovellusta testataan kaikissa kumppanimaissa ja loppuvuodesta sovellus ja sen käyttöohjeet tulevat kaikkien käyttöön. Pysykää siis kuulolla!